Plakat 100x70 CopyWystawa „Spacyfikować nadzieje. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” 1980-1989” powstała z myślą uczczenia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Treść ekspozycji ma charakter lokalny. Ukazuje sytuację, jaka zaistniała w Polsce od chwili podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r., do upadku komunizmu w 1989 r. Przedstawia najważniejsze fakty: objęcie „ochroną operacyjną” przez SB rodzących się lokalnie struktur „Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego i poprzedzające 13 grudnia 1981 r. wielomiesięczne przygotowania, operacje „Jodła” i „Klon” w ramach których internowano działaczy „Solidarności” oraz prowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze. Wystawa pokazuje próby przeciwstawiania się wobec władz PRL a także działania SB prowadzone do 1989 r. mające na celu bezwzględne spacyfikowanie osób mówiących otwarcie o potrzebie zmian w Polsce.

 

Ekspozycja powstała w oparciu o: dokumenty znajdujące się w zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, materiały i pamiątki będące w posiadaniu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ropczycach oraz osób prywatnych. Oprócz paneli wystawowych eksponowane są materiały związane z okresem legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w 1980 i 1981 r., pamiątki internowanych w czasie stanu wojennego Stanisława Hulka i Jana Magdonia oraz artefakty, które działacze „Solidarności” zdołali ocalić przed rekwizycją ze strony funkcjonariuszy SB. Całość obrazu uzupełnia zainscenizowany fragment posterunku MO z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. XX wieku udostępnionym przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach, Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. oraz osoby prywatne.