Plakat marszałek„Ludwik Marszałek Zbroja – Módl się, pracuj, bądź dobrym Polakiem…”

Od 20 marca do 20 czerwca 2020 r. w PCEK w Ropczycach dla naszych gości dostępna była wystawa poświęcona pamięci majora Ludwika Marszałka „Zbroi”. Nosiła ona tytuł „Ludwik Marszałek Zbroja – Módl się, pracuj, bądź dobrym Polakiem…”
Ekspozycja ta ma na celu przybliżyć odwiedzającym życiorys tego znakomitego żołnierza, rozstrzelanego za działalność w podziemiu antykomunistycznym.
Z wystawy zainteresowani mogli dowiedzieć się jak wyglądał dom rodzinny majora i do której szkoły uczęszczał. Dalsza część przedstawia kolejne etapy jego edukacji, moment wstąpienia do Wojska Polskiego, etapy życia rodzinnego oraz początek działań konspiracyjnych.
Wystawa przedstawia również działalność majora Marszałka w Armii Krajowej, w szeregach której był komendantem Podobwodu Sędziszów. Równie ważnym elementem ekspozycji jest temat jego działalności w zrzeszeniu WiN. Interesująca była też geneza jego aresztowania i śledztwa oraz oczekiwanie na wykonanie wyroku. Wystawę zwieńczył temat miejsc pamięci poświęconych majorowi Ludwikowi Marszałkowi, ps. „Zbroja”.
Wystawę można obejrzeć, klikając w link:
https://fb.watch/6rTmwrIGQt/