Wystawa prac młodej artystki w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od 08.01.2019 do 28.02.2019 r.prezentowała dwa kontrastujące ze sobą cykle grafik.

„Wymarłe zawody” - to podróż w malowniczą przeszłość wypełnioną baśniami, ludowością i prostotą; podróż odległa od naszej późno - kapitalistycznej rzeczywistości, która codziennie stara się uformować z nas, ignorujące każdą indywidualność klocki. Kontrastem dla cyklu gloryfikującego zapomniane, rzemieślnicze zawody jest cykl „Nie-święci święci”, który jest zapisem doświadczeń związanych z wkraczaniem w dorosłe życie, gdy poznaje się ludzi z reguły mocno zapatrzonych we własne „Ja”, nie wykazujących zbytnich zainteresowań czy nie posiadających zwyczaju stosowania względem innych empatii.” (Sylwia Zawiślak)

Wernisaż wystawy grafik miał miejsce 8 stycznia 2019 r. Uświetniły go melodie ludowe grane na skrzypcach przez multiinstrumentalistę Dariusza Worka. Ogłoszono również związany z cyklem „Nie-święci święci” konkurs literacki.

O autorce

Sylwia Zawiślak urodziła się w  1991 roku, obecnie mieszka w Rzeszowie, a pochodzi z Olimpowa. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku grafika. Laureatka pierwszej nagrody na IX Przeglądzie Ekslibrisu Linorytniczego i Drzeworytniczego im. Pawła Stellera w Katowicach. Autorka książki „Polskie demony ludowe”. W swoich poszukiwaniach artystycznych skupia się na dawnych obyczajach i wierzeniach regionu, z którego pochodzi i w którym mieszka. Stara się wyłowić na światło dzienne zapomniane, lecz nie tak odległe, zwyczaje i opowieści, nawiązując do ksylograficznej tradycji. Jej prace brały udział w wystawach w Japonii, Rumunii, Rosji, na Ukrainie, we Włoszech i w wielu miastach w Polsce.

Był to pierwszy wernisaż w Powiatowym Centrum Edukaji Kulturalnej w Ropczycach, które swoją działalność zainaugurowało niecałe trzy miesiące wcześniej. 

Oprac. Agnieszka Ochał (PCEK)

Fot. PCEK

3-2
5
8
10
13
15
16
DSC0931