32 CopyW dniu 24 marca 2022 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się spotkanie podsumowujące VII edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI”. 

Zebranych gości powitała i spotkanie poprowadziła Agnieszka Ochał dyrektor PCEK. Koordynator konkursu Elżbieta Orzech podsumowała tegoroczny turniej.

W tym roku młodzi recytatorzy ponownie stanęli przed kamerami i nagrali recytacje tekstów polskich autorów. Nagrania, zanim dotarły do finału, przeszły eliminacje szkolne i powiatowe.

W VII (zdalnej) edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” aktywne były następujące powiaty: Powiat Mielecki - organizatorem eliminacji powiatowych było I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, Powiat Ropczycko – Sędziszowski - organizatorem eliminacji powiatowych było Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, Powiat Rzeszowski - organizatorem eliminacji powiatowych było Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie, Powiat Strzyżowski - organizatorem eliminacji powiatowych było Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, dołączyła również reprezentacja Powiatu Dębickiego za sprawą Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Wg szacunków organizatorów w konkursie wzięło udział łącznie co najmniej 110 uczniów. Do finałowych przesłuchań  zakwalifikowało się łącznie 13 uczestników ze szkół podstawowych, 18 uczestników ze szkół ponadpodstawowych, łącznie 31 finalistów.

 

W dniach 18 – 21 marca 2022 r. nagranych recytacji wysłuchali członkowie Jury:

Elżbieta Czapka- nauczycielka języka polskiego, Edyta Kluk-Wisz – dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów, Katarzyna Hudzicka – Chochorowska – referent Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, Bogumiła Stec-Świderska – nauczycielka języka polskiego, prezes KSW O. w Sędziszowie Młp., Marta Bonarek-Socha – doradca metodyczny języka polskiego.

Dla uczestników i ich opiekunów przytaczamy słów kilka o wrażeniach, jakie wywarły ich recytacje na komisji:

Gratuluję wysokiego poziomu prezentowanych w konkursie wystąpień! Wyłonienie miejsc nie było prostym zadaniem, a niektóre interpretacje... no cóż od dziś zupełnie inaczej będę czytała „Kamienie na szaniec”.

Katarzyna Hudzicka-Chochorowska

Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału  w obradach jury konkursu "Zawsze Wierni". Z przyjemnością wysłuchałam i obejrzałam wszystkie propozycje konkursowe. Nie ukrywam, że prezentacje były pełne emocji, świadomości scenicznej a ich przekaz i interpretacja tekstów (dobrze nam znanych) poruszyła serce. Ciężko jest oceniać i punktować, kiedy każdy z uczestników przekazuje nam swoje emocje i osobiste odczucia, a to jest Jego prawda. Gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom oraz ich opiekunom.

Edyta Kluk-Wisz

 

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA  I  - SZKOŁA PODSTAWOWA  (kl. 7-8)

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

 • Sławomir Pazdan - Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (fragment) - Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnychpowiat ropczycko-sędziszowski
 • Maria Trzpis - Barbara Postawa „Inka” Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu – powiat mielecki
 • Lena Czarnik - Tadeusz Mocarski „Poemat o bohaterskiej obronie reduty Wilna pod dowództwem kapitana Raginisa” – fragment – Zespół Szkół w Godowej - powiat strzyżowski

WYRÓŻNIENIA:

Anna Hrycko - „Partyzant” – Szkoła Podstawowa w Łubnie – powiat rzeszowski

Zofia Strzępek - Tadek/ Sławek Uniatowski „Do powstańca” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzyżowie – powiat strzyżowski

Martyna Żuczek - Lusia Ogińska „Partyzant” – Szkoła Podstawowa w Nockowej – powiat ropczycko-sędziszowski

KATEGORIA  II – SZKOŁA  PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Laureatami konkursu, zajmując kolejne miejsca, zostali:

 • Magdalena Mazur - Sławomir Bohdan Matusz „Inka”/ Teresa Boguszewska „Inka” (kompilacja tekstów) - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – powiat dębicki
 • Michał Ossowski - Leszek Andrzej Mroczkowski „Deszczowy poranek” – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie – powiat strzyżowski
 • Bartosz Jajeśnica – Tadeusz Płużański „Strzały słów kłamliwych o Ojczyźnie” – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie - powiat strzyżowski

WYRÓŻNIENIA:

Katarzyna Gajda - Stanisław Baliński „Polskie lasy” - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica – powiat dębicki

Agata Pudysz - Barbara Postawa „Inka” - LO im. KEN w Dynowie – powiat rzeszowski

Maria Zima - Barbara Jęczowa „Zakatowani” - LO Ropczyce – powiat ropczycko-sędziszowski

Gratulujemy!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 / 2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczniowie szkoły podstawowej uczestniczący w WTPiP ZAWSZE WIERNI, którzy na etapie wojewódzkim zajęli 1.,2. i 3. miejsce mogą to osiągnięcie mieć wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wyróżnieni i laureaci otrzymali nagrody z rąk dyrektor PCEK Agnieszki Ochał i Gości, którzy swoją obecnością uświetnili galę., m. in. Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dr Bernadety Frysztak, Zastępcy Przewodniczącego ZR Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Bogumiły Stec-Świderskiej,  reprezentującego Oddział IPN w Rzeszowie dra Jacka Magdonia.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Franciszek Batory, brat Józefa, świadek haniebnego procesu członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, niestrudzony świadek historii i ambasador prawdy o tragicznej śmierci działaczy Zrzeszenia WiN. Nauczyciel wychowujący w duchu najwyższych wartości.

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” odbywał się pod Patronaem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Siódmą edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI” patronatem honorowym objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak,

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

WTPiP „ZAWSZE WIERNI” uzyskał także zgodę na posługiwanie się logo Programu Wieloletniego „Niepodległa” i został wpisany na mapę wydarzeń wpisujących się w oficjalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

O konkursie informowały media, w tym te, które udzieliły swojego patronatu:

TVP3 Rzeszów,

Telewizja Sędziszów Młp.,

Polskie Radio Rzeszów,

Radio „Via”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i Patronom Medialnym, dzięki którym ranga WTPiP „ZAWSZE WIERNI” z roku na rok rośnie.

Repertuar VII edycji Turnieju uwzględniał teksty polskich twórców powstałe po 1918 r., aż do czasów współczesnych. Utwory, które, realizując motyw „zawsze wierni”, rozwijają rozumienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, honor, bohater, żołnierz niezłomny, wierność, wartości, niepodległość, wolność. Recytowane teksty wpisywały się w 100-lecie odzyskania niepodległości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego czy 80. rocznicę powołania Armii Krajowej.

Cele konkursu to:

1.        Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz historią najnowszą Polski i jej bohaterami.

2.        Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

3.        Upowszechnianie kultury żywego słowa.

W realizację takich celów konkursu wpisują się także NAGRODY, które otrzymali laureaci finału VII edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI”, np:

 • monety Narodowego Banku Polskiego z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” przekazane przez Oddział Okręgowy NBP w Rzeszowie,
 • publikacje, koszulki i gry planszowe przekazane przez Oddział IPN w Rzeszowie,
 • publikacje przekazane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • materiały promocyjne Programu Wieloletniego „Niepodległa” przekazane przez Biuro PW „Niepodległa”,
 • płyty ze słuchowiskami radiowymi o tematyce narodowej przekazane przez Polskie Radio Rzeszów.

Piękną pamiątką będą też zapewne pióra ze specjalnym grawerem „Zawsze Wierni”, które dla zdobywców pierwszych miejsc ufundował Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów WTPiP ZAWSZE WIERNI.

Organizatorzy VII edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI, tj. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie wychowawców O. w Sędziszowie Młp. dziękują wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie od szczebla szkolnego, a także ich nauczycielom i rodzicom, którzy pomogli zrealizować nagranie i wysłać zgłoszenie.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do organizatorów eliminacji powiatowych oraz osób i instytucji, które ich wsparły.

Do zobaczenia w edycji VIII!

gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1gallery1


1 CopyW czwartek, 17 marca 2022 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się spotkanie podsumowujące eliminacje WTPiP „ZAWSZE WIERNI” w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

 

Przybyłych gości powitała i spotkanie poprowadziła dyrektor PCEK Agnieszka Ochał. Koordynator WTPiP Elżbieta Orzech dokonała podsumowania konkursu.

Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Laureaci 1., 2. i 3. miejsca dostarczyli gościom chwil wzruszeń, recytując na żywo.


 

Kiedy emocje opadły, autor wystawy „Nawet mój mąż nie wiedział…”, Szymon Pacyna, przedstawił sylwetkę Emilii Szlachty (z d. Marszałek) ps. „Maj”, „Mila” – patronki eliminacji WTPiP ZAWSZE WIERNI.

Po części oficjalnej goście mieli sposobność obejrzenia dostępnych wystaw.

W VII edycji - zdalnej – WTPiP „ZAWSZE WIERNI” na etapie szkolnym zainteresowanie konkursem wyraziło co najmniej 60 uczniów.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 43 uczniów – 31 uczniów ze szkół podstawowych oraz 12 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach 11-16 marca 2022 r.

Uczniowskie recytacje oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

1. Przewodnicząca zespołu: Zofia Antonina Migała (animatorka kultury, poetka)

2. Członek zespołu: Dorota Bielatowicz (nauczycielka autorskich klas teatralnych, animatorka kultury)

3. Członek zespołu: Marta Gątarska (nauczycielka j. polskiego, egzaminator OKE, członek-założyciel KSW O. w Sędziszowie Młp.).

Decyzją Komisji Konkursowej i organizatorów przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA  I  - SZKOŁA PODSTAWOWA  (kl. 7-8)

1. MIEJSCE – Martyna Żuczek - Lusia Ogińska „Partyzant” – Szkoła Podstawowa w Nockowej

2.  MIEJSCE - Natalia Kisiel - Kazimiera Iłłakowiczówna „O Boże” – Szkoła Podstawowa w Iwierzycach

3. MIEJSCE -  Sławomir Pazdan - Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (fragment) - Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych

WYRÓŻNIENIA:

 • Karol Rój - Leszek Andrzej Mroczkowski „Ostatni List do matki” - Szkoła Podstawowa w Olchowej
 • Dawid Kipa - Tadeusz Porayski „Służewiec” - Szkoła Podstawowa w Gliniku
 • Anita Chodak - Tadeusz Chrzanowski „Ci z AK” - Szkoła Podstawowa w Gliniku

 

KATEGORIA  II – SZKOŁA  PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

1. MIEJSCE – Justyna Susz - Leszek Mroczkowski „Haneczka” - ZSA-T w Ropczycach TZ

2. MIEJSCE - Maria Zima - Barbara Jęczowa „Zakatowani” – Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach

3. MIEJSCE - Kinga Gąsior - Wojciech Wencel „Czarna legenda” - Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach

 WYRÓŻNIENIA:

 • Wojciech Misiora - Iwona Krzepkowska-Bułat „Po co wam to było chłopcy?” - Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
 • Lena Popek - Marek Gajowniczek „Żołnierze wyklęci” - Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.
 • Zuzanna Cielec - K. K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim” - ZSA-T w Ropczycach ZP

 

NAGRODY SPECJALNE ORGANIZATORÓW:

Marcin Tokarz - Bogusława Tokarz „Ojczyzno moja” - SOSW

Nikola Stręk - Jan Piotr Iwański „Wciąż pytamy…” - SOSW

NAGRODA DYREKTORA PCEK: Honorata Sikora - Leszek Czajkowski „Żołnierze wyklęci” - Szkoła Podstawowa w Brzezinach-Berdechowie

NAGRODA PREZESA KSW: Faustyna Budzik - Krystyna Krahelska „O wojence” - Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach EK

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali dyplomy-podziękowania, a Powiat Ropczycko-Sędziszowski przekazał sympatyczne upominki.

NOMINACJE DO FINAŁU OTRZYMUJĄ:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Martyna Żuczek 

2. Natalia Kisiel

3. Sławomir Pazdan

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

1. Justyna Susz

2. Maria Zima

3. Kinga Gąsior

Pozostałych uczestników eliminacji powiatowych prosimy o odbiór dyplomów

i pamiątkowych upominków w PCEK w Ropczycach (Mickiewicza 10) do 15 kwietnia 2022 r.

PCEK czynne:

 • w poniedziałki w godz. 7.30-15.30;
 • od wtorku do piątku w godz. 7.30-20.00.

Zapraszamy  do obejrzenia foto relacji z gali rozdania nagród w eliminacjach powiatowych WTPIP „ZAWSZE WIERNI”.

gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2
gallery2gallery2gallery2gallery2gallery2


1 CopyTeatrzyk Kuferek w PCEK to projekt spotkań, seansów czytania, warsztatów, który opiera się na wywodzącym się z Japonii teatrze kamishibai.

W dniach 1 i 2 grudnia br. opowieść „Rower Walentynki” wydawnictwa Tibum poznali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu i Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu.

Podczas warsztatów zwizualizowali swoje pomysły na rozwiązanie problemu, który pojawił się przed bohaterami, a potem te pomysły przedstawili koleżankom i kolegom, zamieniając się w opowiadaczy kamishibai.


Z kolei opowieść „Trzeba będzie…” wydawnictwa Tibum 8 grudnia br. stała się podstawą warsztatów kamishibai podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wiercanach.

Dziewczęta i chłopcy zauważyli sporo problemów, które TRZEBA BY rozwiązać, były to m. in.: zaśmiecanie lasów, zatruwanie powietrza, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, szkolne kłopoty uczniów, inwazja koronawirusa, zbyt wysokie ceny… Propozycje rozwiązań przedstawili podczas samodzielnych prezentacji.

Młodzi adepci sztuki kamishibai otrzymali zasłużone brawa. My do tych braw też się dołączamy:

Brawo za uważne słuchanie!

Brawo za wrażliwość!

Brawo za kreatywność!

Brawo za piękne ilustracje!

Brawo za współpracę!

Brawo za dyscyplinę pracy!

Brawo za odwagę!

gallery3gallery3gallery3gallery3 


DSC 3 CopyW dniach 28 i 29 listopada PCEK był miejscem niezwykłego spotkania z teatrem. Jarosław Figura w spektaklu „TYJA” dynamicznie, plastycznie i animacyjnie przedstawił samotność, zatracenie się w egocentrycznej wyjątkowości, uzależnienie od świata technicznego, a wreszcie przyjaźń, o którą mimo nieraz dotkliwych zranień, warto zabiegać.

Sceniczne szaleństwo reżysera, aktora, scenografa, a w przypadku tej sztuki oświetleniowca i dźwiękowca sprawia, że w wielości treści, każdy widz odnajduje cząstkę siebie, a dobre myśli pozostają w duszy i sercu, towarzysząc przez wiele dni po spektaklu.

Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mieli okazję zobaczyć sztukę kilkakrotnie. Grono widzów stanowili m. in. uczniowie LO im. T. Kościuszki w Ropczycach, ZS im. ks. dra J. Zwierza oraz uczestnicy Placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wiele radości wniosły spotkania Jarosława Figury z widzami, rozmowy i wspólne fotografie.


nieznane 001W czwartek, 7 października br. W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał wakacyjnego konkursu fotograficznego oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.

Spotkanie otworzyła i gości powitała dyrektor PCEK w Ropczycach Agnieszka Ochał. Koordynator konkursu, Elżbieta Orzech podsumowała tegoroczną edycję konkursu.

NIEZNANE CHOĆ BLISKIE – III EDYCJA - Kwiaty na Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej

2 kategorie techniczne: smartfon i aparat fotograficzny

2 kategorie wiekowe: dzieci i dorośli

Uczestnicy: 29 uczestników: 14 dzieci i 15 dorosłych

Zdjęcia: Zgłoszono w sumie 53 zdjęcia: 30 wykonane smartfonem i 23 wykonane aparatem fotograficznym.

Fotografowane kwiaty: róża, chaber bławatek, słonecznik, mak, krwawnica pospolita, lilia, rumianek, aksamitka, pigwa, aster, dmuchawiec, żmijowiec, mieczyk, celezja srebrzysta, dalia, rudbekia, sadziec konopiasty, ostrożeń lancetowaty, tojeść pospolita, lilia tygrysia, gryka zwyczajna, gazania, hibiskus, serduszka okazałe, mlecz polny, marchew biała, chryzantema ogrodowa, lawenda, stokrotka, ziemniak, głóg, oset.

Zdjęcia wykonano w miejscowościach: Ropczyce, Glinik, Będziemyśl, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie, Cierpisz, Lubzina, Gnojnica, Ostrów, Sielec (Podlasek).

Wszystkim uczestnikom konkursu podziękowano (a jakże!) goździkiem, dyplomem oraz upominkiem od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. 

Wreszcie nadszedł czas ogłoszenia wyników konkursu.

WYNIKI Wakacyjnego konkursu fotograficznego NIEZNANE CHOĆ BLISKIE 2021

Kategoria techniczna – telefon/ smartfon/ tablet

DZIECI

1. Kot Jakub „Nektarowa uczta”

2. Kot Milena „Spotkanie pośród zboża”

3. Fitoł Gabriela „W ogródku”

DOROŚLI

1. Kot Dawid „Pan słońce”

2. Małgorzata Skóra „Lilie sw. Antoniego”

3. Małgorzata Skóra „Róże”

Kategoria techniczna – aparat fotograficzny

DZIECI

1. Kot Milena „Serduszkowy zawrót głowy”

2.  Job Miłosz „Hibiskus na tle zieleni”

3. Kot Jakub „Deszczowy aster”

DOROŚLI

1. Kot Dawid „Chabry w polu”

2. Pociask Ewelina „Tylko nie dmuchaj”

3. Miazga Arkadiusz „Polne kwiaty o wschodzie słońca”

NAGRODY PCEK:

Witold Ochał „Polne kwiaty”

Małgorzata Bukiewicz „W polach”

Leokadia Longosz „Żółte wiatraki”

WYRÓŻNIENIA

Małgorzata Wierzbicka-Skarbek „Aster”

Eryk Maś „Ostrożnie! Ostrożeń”

Emilia Maś „Kwitnące jedzenie”

Szymon Chmura „Słoneczniki”

Zanim zrobiono wspólne zdjęcie, ogłoszono kolejną, już IV, edycję konkursu fotograficznego. W 2022 roku motto konkursu NIEZNANE CHOĆ BLISKIE brzmi: Coraz mniej… na Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej.

Wystawę zdjęć zgłoszonych do konkursu oficjalnie otworzyły dzieci uczestniczące w  konkursie.

Ekspozycję pokonkursową „Kwiaty na Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej” można oglądać w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach (ul. Mickiewicza 10), w galerii na I piętrze do 31 grudnia 2021 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach składa podziękowania:

 • Panu Witoldowi Darłakowi Staroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – za patronat honorowy oraz wsparcie organizacyjne i rzeczowe organizacji konkursu,
 • Bankowi Spółdzielczemu w Ropczycach i firmie Vertipol – za wsparcie finansowe konkursu,
 • Telewizji Miejskiej Ropczyce, Telewizji Sędziszów Młp., portalowi RRS24.NET i tygodnikowi „Reporter Gazeta” – za patronat medialny, promocję i wsparcie organizacyjne konkursu.

gallery4gallery4gallery4gallery4gallery4
gallery4gallery4gallery4gallery4