Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe pcek-ropczyce.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach (w skrócie PCEK w Ropczycach):

 Telefon: 17 722 23 45

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Adres: ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20

Serwis internetowy jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy nie posiadają audio deskrypcji,
 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Skróty klawiaturowe

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści
 • niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Zgodność ze standardami

 •  HTML 5
 •  WCAG 2.0 (poziom AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor PCEK Agnieszka Ochał 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 17 722 23 45

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu obok budynku znajduje się miejsce dla wyznaczone niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku
Od strony południowej budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oraz winda, a drzwi wejściowe są szerokie

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Winda wyjeżdża na parter, gdzie korytarz prowadzi do WC dla niepełnosprawnych i na schody na piętro, na które możliwy jest wjazd schodołazem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Schodołaz.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.