Agnieszka Ochał

Dyrektor
Telefon: 887 788 411

dyrektor@pcek-ropczyce.pl

Dorota Skrodzka

Administracja
Specjalista ds. kadrowych i administracyjnych
Telefon: 17 722 23 45 wew.10
sekretariat@pcek-ropczyce.pl

Elżbieta Orzech

Dział Upowszechniania Kultury
Specjalista ds. animacji kultury
Telefon: 887 788 412
elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl

Szymon Pacyna

Dział Upowszechniania Kultury
Specjalista ds. organizacji wystaw
Telefon: 887 788 413
szymon.pacyna@pcek-ropczyce.pl

Pracownicy obsługi

Grażyna Pięta

Tomasz Maksoń

Dział Finansowy

katarzyna.krzystyniak@pcek-ropczyce.pl

Obsługa BHP

Katarzyna Skorupa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Gazda

inspektor.odo@onet.pl

Obsługa informatyczna

Przemysław Kulig