Cele:

1.        Zrzeszanie i integrowanie środowiska miłośników szeroko rozumianego fotografowania.

2.        Upowszechnianie i popularyzowanie fotografii jako jednej z dziedzin sztuki.

3.        Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez organizowanie szkoleń, konkursów, wystaw i plenerów członkom klubu, a także jednostkom kulturalnym i oświatowym, organizacjom społecznym i jednostkom samorządowym.

4.        Dokumentowanie i popularyzowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i historii Polski, regionu oraz najbliższej okolicy.

5.        Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony i rozwoju dóbr kultury.

6.        Propagowanie wartości piękna, harmonii i estetyki w fotografii jako dziedzinie sztuki.

7.        Realizowanie nowoczesnych, innowacyjnych form uczestnictwa  w kulturze.

Działalność:

1.        Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków Klubu.

2.        Współpraca i wzajemna pomoc członków klubu.

3.        Rekrutacja nowych członków Klubu.

4.        Regularne spotkania, tj. minimum 1  raz w miesiącu – FotoWtorek.

5.        Różna w formie edukacja w zakresie teorii i historii fotografii.

6.        Podnoszenie umiejętności poprzez warsztaty prowadzone przez członków Klubu lub osoby zaproszone oraz udział w szkoleniach zewnętrznych.

7.        Rozmowy i dyskusje na wybrane tematy.

8.        Spotkania autorskie.

9.        Projekcje filmów.

10.      Udział i organizowanie  eventów fotograficznych.

11.      Plenery fotograficzne.

12.      Sesje studyjne.

13.      Wewnętrzne konkursy i udział członków Klubu w konkursach zewnętrznych.

14.      Organizację wystaw w PCEK w Ropczycach (w tym wystawy plenerowe, różnoformatowe).

15.      Udział w wernisażach i wizyty w muzeach oraz galeriach – wystawy fotograficzne.

16.      Realizacja projektów z fotografią w roli głównej i z fotografią w tle.

17.      Organizacja FFF.

18.      Różne formy publikacji zdjęć członków Klubu.

19.      Organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń przez członków Klubu ze stowarzyszeniami, klubami, kołami, sekcjami fotograficznymi z terenu Polski i organizacjami fotograficznymi z innych krajów.

20.      Wszelkie formy prowadzące do rozwoju członków Klubu i promocji działalności Klubu.