W okresie od 1 lipca do 20 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach realizowało projekt „A cóż to za wojacy?” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” w kwocie 30 000 zł.

 Koalicjantami PCEK były placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski, czyli:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach,
 • Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,
 • Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
 • Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

W ramach zadania "A cóż to za wojacy?" zrealizowano następujące działania:

 

 1. WYSTAWA „A CÓŻ TO ZA WOJACY? ZNANI I NIEZNANI BOHATEROWIE 1914-1918 Z POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO” Z KATALOGIEM – dostępna od 11 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 2. WARSZTATY HISTORYCZNE „A CÓŻ TO ZA WOJACY?” z kartą pracy TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE realizowane od 11 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 3. KONCERT ZNANEJ I NIEZNANEJ PIOSENKI LEGIONOWEJ 1914-1922 „A CÓŻ TO ZA WOJACY?” Z PODWIECZORKIEM W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH, który odbył się 10 listopada 2022 r., a film z koncertu dostępny jest na kanale PCEK na YouTube.

Opracowanie wystawy pt. „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” było możliwe dzięki szeroko zakrojonej kwerendzie archiwalnej. Listę legionistów oraz informacje dotyczące udziału poszczególnych osób w wydarzeniach epopei legionowej udało się odtworzyć dzięki materiałom z zasobów Wojskowego Biura Historycznego (WBH), Archiwum Narodowego w Krakowie (ANK), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (MJP) oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie (APRz).  W  przypadku WBH niezwykle cennych informacji dostarczyły zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego, a w szczególności dokumenty z kartotek personalnej i odznaczeniowej oraz dokumentacja Komendy Legionów i Polskiego Korpusu Posiłkowego. Wiedzę odnośnie Powiatowego Komitetu Narodowego w Ropczycach wspierającego legionistów dostarczyły materiały Naczelnego Komitetu Narodowego przechowywane w ANK. Podstaw do sformułowania listy legionistów dostarczyły wykazy żołnierzy niepodległości ze zbiorów MJP. Pewną ilość informacji stricte lokalnych udało się odnaleźć w Archiwum Legionistów udostępnionych przez APRz. Uzupełnienie całości obrazu stanowią zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Polskiej Biblioteki Cyfrowej – Polona oraz osób prywatnych, które udostępniły pamiątki rodzinne na rzecz niniejszej wystawy. Badania historyczne przeprowadził i wystawę opracował Szymon Pacyna.

W lipcu, w sierpniu i we wrześniu Elżbieta Orzech odbyła cykl spotkań z seniorami w klubach seniora wszystkich pięciu gmin powiatu ropczycko-sędziszowskiego, tj. Klub Seniora w Wiśniowej (gmina Iwierzyce), Klub Seniora w Sędziszowie Młp. (gmina Sędziszów Młp.), Klub Aktywnych przy CKiB Gminy Ostrów w Ostrowie - spotkanie w Kamionce (gmina Ostrów), Klub Seniora w Gnojnicy Dolnej, Klub Seniora w Witkowicach, Klub Seniora w Brzezówce, Klub Seniora w Niedźwiadzie (gmina Ropczyce), spotkanie z przewodniczącymi klubów seniora w Wielopolu Skrzyńskim i Broniszowie (gmina Wielopole Skrzyńskie). Podczas tych spotkań przedstawiała zadanie, pomysł na wystawę historyczną i zwracała się do seniorów z prośbą o udostępnianie pamiątek, dzielenie się wspomnieniami, współtworzenie wystawy i propagowanie informacji o powstającej wystawie. Ponadto Apel o udostępnianie pamiątek został opublikowany m.in. na stronach internetowych i/ lub mediach społecznościowych wielu podmiotów oraz w lokalnych mediach.

Na Apel odpowiedziało kilkanaście (11) osób. Podzieliły się one z PCEK pamiątkami bądź zasłyszanymi informacjami, z których część została wykorzystana przy tworzeniu wystawy i redagowaniu katalogu.

Na wystawę złożyło się łącznie dwadzieścia plansz. Autor wystawy wzbogacił ekspozycję o:

- rzeźbę przedstawiającą Józefa Piłsudskiego autorstwa Stanisława Wojewody – rzeźbiarza amatora, który przekazał rzeźbę jako dar dla PCEK,

- replikę munduru legionisty wypożyczoną od Jednostki Strzeleckiej 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa-Wilka,

- replikę Ropczyckiej Tarczy Legionów autorstwa Kazimierza Czapki, udostępnioną przez Fundację Rozwoju „Solid” Ropczyce,

- habit kapucyński wypożyczony z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim.

Katalog wystawy zawiera nieco więcej informacji i kopii dokumentów, których nie pomieściła już wystawa. Można w nim znaleźć spis 172 legionistów z miejscowości obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz kalendarium Legionów Polskich zredagowane ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z udziałem lokalnych bohaterów.

Publikacja trafiła do szkolnych bibliotek koalicjantów projektu oraz biblioteki powiatowej i wszystkich bibliotek gminnych wraz z filiami na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Bezpłatny katalog wystawy otrzymują wszyscy zainteresowani nim, którzy zwiedzają wystawę lub biorą udział w warsztatach historycznych.  

Wystawa będzie dostępna do 30 kwietnia 2023 r. Potem może być wypożyczana zainteresowanym instytucjom.

Po otwarciu wystawy rozpoczęto realizację warsztatów historycznych „A cóż to za wojacy?” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem urozmaiconych metod uczenia się (burza mózgów, praca z tekstem źródłowym, pogadanka ilustrowana, wywiad, quizowanie itp.). Uczestnicy wykonują rozmaite zadania, pracując indywidualnie, zbiorowo i w zespołach. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych karty pracy i aplikacji internetowych. Warsztaty historyczne, po zakończeniu zadania, wchodzą do stałej oferty PCEK. 

Zwieńczeniem zadania był koncert znanych i nieznanych piosenek legionowych opracowanych muzycznie i wykonanych przez uczniów i nauczycieli 6 szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat ropczycko-sędziszowski – 6 prezentacji. Dodatkowo wystąpiła reprezentacja Centrum Edukacji Muzycznej Music Team w Ropczycach. Na koncert „A cóż to za wojacy?” złożyły się piosenki znane, mało znane lub w ogóle nieznane, a zaczerpnięte z publikacji:

 • „Polska powstanie by żyć! Pieśni legionowe 1914-1920”, wybór i opracowanie Krzysztof Jakubczak, Wrocław 1988.
 • „Śpiewnik Żołnierski Korpusu X”, zebrał W. Jeziorski, Przemyśl 1926.

Młodzież i nauczyciele przygotowujący prezentacje wybranych piosenek poznawali ich historie oraz samodzielne opracowali je muzycznie na podstawie nut i dostępnych nagrań. Przygotowali się do występów muzycznie, ale i stylizacją kostiumową. Stroje lub elementy strojów zostały wypożyczone przez uczniów, ich opiekunów lub PCEK od Zespołów Pieśni i Tańca „Halicz” w Ropczycach oraz „Rochy” w Sędziszowie Młp., Jednostki Strzeleckiej nr 2051, Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Podczas koncertu publiczność wysłuchała:

 • Sygnał pobudki wojskowej – trąbka - Wojciech Misiora - Zespół Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
 • „Wstąp bracie między strzelce” - Chór Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
 • Waldemar Wilk „Pożegnanie”
 • „Kadrówka” - Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 • „Legiony” („My pierwsza brygada”) - Chór Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
 • Waldemar Wilk „Żołnierska Golgota”
 • Waldemar Wilk „Ułańska szarża”
 • „Przybyli ułani pod okienko” - Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
 • „Maki” („Ej dziewczyno, ej niebogo”) - Zespół Szkół im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
 • „Hej, panienki posłuchajcie” - Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
 • „Brygada Żelazna, Karpacka” Music Team - śpiew Barbara Gredys, pianino Dawid Zawalski
 • Waldemar Wilk „Rozgrzeszenie”
 • „Piosenka o kapelanie” - Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
 • „Wojenko, wojenko” - Paweł Książek – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach
 • „Rozkwitały pąki białych róż” Music Team - śpiew Barbara Gredys, pianino Dawid Zawalski
 • Żałobny hejnał wojskowy „Śpij kolego w ciemnym grobie…” – trąbka - Wojciech Misiora – Zespół Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
 • „Leguny w niebie” - Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

Koncert poprowadzili Waldemar Wilk - lokalny poeta, autor tomiku „Niepodległa”, który podczas koncertu zaprezentował swoje wybrane wiersze, związane z historią Polski z okresu 1914 – 1922 oraz Elżbieta Orzech, autorka scenariusza i reżyser koncertu. Wprowadzili oni publiczność w tematykę i historię śpiewanych podczas koncertu piosenek, prezentując krótko sylwetki autorów tekstów i muzyki prezentowanych podczas koncertu utworów.

Koncert „A cóż to za wojacy?” został nagrany. Po montażu film z koncertem opublikowano na kanale PCEK na YouTube.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=j4p5FOlqlqw .

Nadzwyczajną atrakcją koncertu był przygotowany przez uczniów i nauczycieli nauki zawodu ZSA-T w Ropczycach (kierunek: technik żywienia i usług gastronomicznych) poczęstunek w formie PODWIECZORKU W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH.

Zrealizowano wszystkie zakładane cele projektu:  

 • CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zwiększenie świadomości min. 500 mieszkańców powiatu ropczycko–sędziszowskiego na temat procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1917-1922, a w szczególności zaangażowania w ten proces osób pochodzących lub związanych z miejscowościami obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez udział członków lokalnej społeczności w działaniach organizowanych w ramach projektu w okresie od 1 lipca do 20 listopada 2022 r.
 • CELE SZCZEGÓŁOWE:

- pozyskanie i upowszechnienie wiedzy o postaciach i wydarzeniach lokalnych związanych z procesem odzyskiwania Niepodległości przez Polskę,

- przypomnienie i popularyzacja piosenek legionowych,

- aktywne włączenie mieszkańców powiatu w działania mające na celu upamiętnienie lokalnych bohaterów walczących w szeregach Legionów Polskich o niepodległość Polski,

- skuteczne rozbudzenie potrzeby świadomego, aktywnego i twórczego świętowania Niepodległości,

- rozwój współpracy między instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, archiwalnymi i mieszkańcami powiatu ropczycko-sędziszowskiego na rzecz lokalnej edukacji historycznej i kulturowej poprzez realizację wspólnych działań projektowych,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży w oparciu o ich udział w wydarzeniach upamiętniających proces odzyskiwania Niepodległości przez Polskę.  

Realizacja projektu „A cóż to za wojacy?" wydobyła na światło dzienne i spopularyzowała historię lokalnych bohaterów - legionistów („legunów”), związanych z miejscowościami powiatu ropczycko-sędziszowskiego, czyli krewnych lub krewnych sąsiadów obecnego pokolenia, którzy brali udział w wydarzeniach z okresu odzyskiwania rzez Polskę niepodległości w latach 1914-1922. Dzięki wystawie, katalogowi wystawy i warsztatom historycznym zaprezentowane zostały najważniejsze, ale i najciekawsze fakty, miejsca, wydarzenia, a przede wszystkim uczestniczący w nich ludzie - legioniści z terenu obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy w latach 1914-1922 walczyli o Niepodległość Polski. Historię ich wojennej tułaczki, walki w okopach i na froncie, ofiarności, cierpienia, tęsknoty, ale też heroizmu, odwagi, zapału i nadziei zilustrowały źródła historyczne publikowane na wystawie i w katalogu oraz poważne i humorystyczne piosenki legionowe. Koncert znanych i nieznanych pieśni legionowych, czyli "wyśpiewanie historii Polski” w poruszający i angażujący sposób dopełnił treści przekazanych w wystawie. Bezpośrednio po koncercie i później docierały do PCEK opinie, które świadczyły o tym, że uczestnicy rzeczywiście mocno emocjonalnie reagowali na treści i uczniowsko-nauczycielskie wykonania tych piosenek oraz niezwykłe biografie ich autorów-legionistów.

Koncertowi towarzyszył poczęstunek dla jego realizatorów i uczestników. Był to specjalnie przygotowany podwieczorek w barwach narodowych, który wzbudził uzasadniony zachwyt wykonawców i publiczności. Zatem koncert stał się inspirującą okazją do międzypokoleniowego, radosnego świętowania Niepodległości, a przy tym budowania na szczeblu lokalnym pamięci zbiorowej, wspólnoty, solidarności, polskiej tożsamości i tradycji narodowej. Podczas rozmów po koncertowych, przy podwieczorku, dało się zauważyć i odczuć jedność wynikającą z trudnej, ale wspólnej historii i dumę ze swej narodowości.

Wystawa wraz z katalogiem i towarzyszące jej warsztaty historyczne wskazały możliwości i różnorodność form utrwalania w świadomości mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pamięci o lokalnych bohaterach oraz umieszczenia ich niepodległościowego trudu w kontekście historii lokalnej, regionalnej i całego kraju.

Dzięki wykonaniu zadania „A cóż to za wojacy?” we współpracy z wieloma różnymi podmiotami i osobami rodzą się nowe pomysły na kolejne patriotyczne projekty, które mogłyby być realizowane przez PCEK w Ropczycach.

Wszystkie zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Rezultaty niematerialne:

 • Zdobycie, ukazanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat postaci lokalnych bohaterów walk o Niepodległość Polski w latach 1914-1918 i wartości, jakie reprezentowali. Wzbudzenie chęci poszukiwań informacji o historii rodzinnej i lokalnej - wśród mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego pojawiła się potrzeba odpowiedzi na pytanie: Czy może w mojej rodzinie był ktoś z podobną przeszłością? Pojawiła się wymiana wiedzy międzypokoleniowej.

Dzięki wystawie i katalogowi wystawy oraz treściom prezentowanym w czasie koncertu, które zostały nagrane i są opublikowane wiedza nt. Legionów polskich i udziale w nim osób związanych z miejscowościami obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego wzrosła tak wśród osób realizujących zadanie, jak i jego odbiorców. Świadczą o tym pytania i wnioski uczestników warsztatów historycznych, zwiedzających wystawę oraz fakt, że już po otwarciu wystawy pojawiły się nowe osoby, które chcą podzielić się historią swojej rodziny w kontekście historii Polski.

 • Rozwijanie talentów w służbie ojczyzny. Wspólne, wielopokoleniowe, nieszablonowe świętowanie Niepodległości i upamiętnianie przodków, którzy ją wywalczyli.

Koncert znanej i nieznanej piosenki legionowej z podwieczorkiem w barwach biało-czerwonych był okazją do rozwijania talentów młodzieży i dorosłych. Np. chłopcy z klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy skradli serca publiczności, wykonując piosenkę „Leguny w niebie” chcą realizować kolejny projekt. Koncert zyskał w lokalnym środowisku dobrą sławę – wiele osób powtarzało, że takie wydarzenia trzeba powtarzać. Tego dnia w PCEK świętowali odzyskanie Niepodległości seniorzy, przedstawiciele władz różnego szczebla, przedstawiciele różnych organizacji, uczniowie, nauczyciele, harcerki, przedstawiciele TG „Sokół” w Ropczycach, dzieci.

Po zakończeniu działań przewidzianych w ramach projektu „A cóż to za wojacy?” (opracowanie wystawy, zwiedzanie wystawy, warsztaty historyczne, koncert) uczestnicy:

 • znają związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wydarzeniami z lat 1914-1918 (powstanie Legionów Polskich a odzyskanie przez Polskę Niepodległości),
 • rozumieją złożoną sytuację polskiego społeczeństwa podczas pierwszej wojny światowej,
 • potrafią wyjaśnić przyczyny i skutki powstania Legionów Polskich,
 • znają rolę Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w walce o Niepodległość,
 • rozumieją pojęcia i terminy „mobilizacja”, „walka bratobójcza”, „dezercja”, „bezkompromisowa postawa”, „wojsko ochotnicze”, „determinacja”,
 • umiejętnie analizują różnorodne źródła informacji,
 • rozpoznają na archiwalnych fotografiach żołnierzy Legionów Polskich, dzięki znajomości charakterystycznych elementów ich umundurowania,
 • wskazują na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń, bitew i potyczek z lat 1914-1918,
 • znają sylwetki lokalnych bohaterów walk o Niepodległość Polski, zwłaszcza związanych z rodzinną miejscowością
 • oceniają postawy żołnierzy Legionów Polskich,
 • potrafią porządkować i synchronizować wydarzenia z lat 1914–1918 zarówno w odniesieniu do historii powszechnej, jak i historii Polski,
 • rozpoznają pieśni legionowe i rozumieją ich treść,
 • znają treść i melodię pieśni, piosenek i przyśpiewek legionowych,
 • rozumieją i doceniają potrzebę utrwalania pamięci o lokalnych bohaterach walk niepodległościowych.

Rezultatem dodatkowym jest także udoskonalenie modelu, pogłębienie i rozszerzenie aktywnej współpracy między PCEK a szkołami, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Udział we wspólnych działaniach realizowanych w ramach zadania „A cóż to za wojacy?” wygenerował nowe pomysły na podejmowanie w przyszłości kolejnych wspólnych inicjatyw. Wszystkie działania złożyły się na realne, aktywne, widoczne i efektywne włączenie mieszkańców powiatu we współtworzenie świadomości patriotycznej i historycznej.

Rezultaty materialne:

Rezultaty oczekiwane

Rezultaty osiągnięte

500 bezpośrednich uczestników projektu

814 bezpośrednich uczestników projektu (realizatorzy, wolontariusze, odbiorcy łącznie)

1 (20-planszowa) wystawa historyczna

1 (20-planszowa) wystawa historyczna

katalog wystawy (1000 egz.)

katalog wystawy (1000 egz.)

50 nazwisk i sylwetek lokalnych bohaterów walk o Niepodległość Polski

ponad 60 nazwisk na planszach wystawy, a 172 nazwiska w katalogu wystawy

1 scenariusz warsztatów historycznych

1 scenariusz warsztatów historycznych

1 karta pracy na warsztaty historyczne (wydruk w 500 egz.)

1 karta pracy na warsztaty historyczne (wydruk w 500 egz.)

2-godzinne warsztaty historyczne (co najmniej 8 spotkań)

2-godzinne warsztaty historyczne (10 spotkań)

1 koncert i film z nagranym koncertem

1 koncert i film z nagranym koncertem

6 muzycznie i historycznie opracowanych i wykonanych piosenek legionowych

9 muzycznie i historycznie opracowanych i wykonanych piosenek legionowych

7 podmiotów współpracujących ze sobą w ramach realizacji projektu – Wnioskodawca i Koalicjanci, a także co

najmniej 5 dodatkowych podmiotów wspierających realizację zadania.

 

7 podmiotów współpracujących ze sobą w ramach realizacji projektu – Wnioskodawca i 6 Koalicjantów, a także 7 dodatkowych podmiotów wspierających realizację zadania: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sędziszów Małopolski, VI Sędziszowska Drużyna Harcerek „Jutrzenka”, II Sędziszowska Drużyna Harcerek „Drzewo” im. Barbary Kasechube, Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa-Wilka, Muzeum Regionalne w Dębicy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, Fundacja Rozwoju „Solid” Ropczyce.

Udział koalicjantów w realizacji zadania „A cóż to za wojacy?”

 • Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

a)        przygotował reprezentację szkoły (19 uczniów i 2 nauczycielki-opiekunowie) do występu muzycznego w koncercie z piosenką „Leguny w niebie” – wykonanie piosenki, dostosowane stroje, elementy scenografii,

b)        uczniowie kształcący się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i nauczyciele zawodu przygotowali poczęstunek w kolorach biało-czerwonych serwowany w dniu koncertu „A cóż to za wojacy?” oraz zapewnili obsługę podczas wydarzenia, tj. 3 uczennice i 2 nauczycielki,

c)        w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” i warsztatach historycznych wzięło udział łącznie 55 uczniów i 4 nauczycieli, tj. łącznie 59 osoby i o 5 uczniów więcej niż zakładano, co wynikało z liczebności klas biorących udział w warsztatach i frekwencji tego dnia.

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

a)        przygotowało reprezentację szkoły (12 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun) do występu muzycznego w koncercie z dwoma piosenkami:  „Wstąp bracie między strzelce” i „Legiony”- wykonanie piosenki, dostosowane stroje,

b)        w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” i warsztatach historycznych wzięło udział łącznie 55 uczniów i 3 nauczycieli, tj. łącznie 58 osób i o 5 uczniów więcej niż zakładano, co wynikało z liczebności klas biorących udział w warsztatach i frekwencji tego dnia.

 • Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

a)        przygotował reprezentację szkoły (7 uczniów i 1 nauczycielka-opiekun) do występu muzycznego w koncercie z dwoma piosenkami:

„Przybyli ułani pod okienko” i „Hej dziewczynki posłuchajcie” - wykonanie piosenki, dostosowane stroje, wypożyczone od działającego przy szkole Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”,

b)        w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” i warsztatach historycznych wzięło udział łącznie 55 uczniów i 2 nauczycieli, tj. łącznie 57 osób i o 5 uczniów więcej niż zakładano, co wynikało z liczebności klas biorących udział w warsztatach i frekwencji tego dnia.

 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

a)        przygotowało reprezentację szkoły (2 uczennice i 1 nauczycielka-opiekun) do występu muzycznego w koncercie z dwoma piosenkami: „Kadrówka” i „Piosenka o kapelanie” - wykonanie piosenki, dostosowane stroje – jedna z uczennic pożyczyła część umundurowania od swojego taty, dojazd do PCEK na koncert,

b)        w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” i warsztatach historycznych wzięło udział łącznie 54 uczniów i 2 nauczycieli, tj. łącznie 56 osób i o 4 uczniów więcej niż zakładano, co wynikało z liczebności klas biorących udział w warsztatach i frekwencji tego dnia.

 • Zespół Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

a)        przygotował reprezentację szkoły (2 uczniów i 2 nauczycielki-opiekunowie) do występu muzycznego w koncercie z piosenką: „Maki” („Ej dziewczyno, ej niebogo”) - wykonanie piosenki, dostosowane stroje – fryzura uczennicy z makami we włosach została wykonana w dniu koncertu w pracowni fryzjerskiej szkoły, dojazd do PCEK na koncert, dostosowany strój, tj. replika elementu munduru ułańskiego wypożyczona przez PCEK z Muzeum Regionalnego w Dębicy. Dodatkowo uczeń wykonał na trąbce dwa sygnały wojskowe: „Pobudka żołnierska” i „Śpij kolego”.

b)        w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” i warsztatach historycznych wzięło udział łącznie 50 uczniów i 2 nauczycieli, tj. łącznie 52 osoby. 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

a) przygotował reprezentację szkoły (wychowawca) do występu muzycznego w koncercie z piosenką:  „Wojenko, wojenko” - wykonanie piosenki, dostosowany strój, tj. replika munduru wypożyczona przez PCEK od Jednostki Strzeleckiej nr 2051, 

b) w zwiedzaniu wystawy „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1918 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” wzięło udział łącznie 20 uczniów i 7 nauczycieli tj. łącznie 28 osób.

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach składa serdeczne podziękowania Koalicjantom, Partnerom, Mediom, wszystkim Osobom, Instytucjom, Stowarzyszeniom, które wsparły realizację zadania „A cóż to za wojacy?”

Było pięknie!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

A-co-to-za-wojacy-1
A-co-to-za-wojacy-2
A-co-to-za-wojacy-3
A-co-to-za-wojacy-4
A-co-to-za-wojacy-5
A-co-to-za-wojacy-6
A-co-to-za-wojacy-7
A-co-to-za-wojacy-8
A-co-to-za-wojacy-9
A-co-to-za-wojacy-10